ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 06.05.2016թ. թիվ 44-Ն հրամանը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 25-06-2016: Ընթերցված է՝ 1799 անգամ

2016 թվականի հունիսի 11-ից ուժի մեջ է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Հ. Հովսեփյանի թիվ 44-Ն հրամանը՝ վերադաս հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասով
 
Հրամայում եմ`
 
1. Ուժը կորցրած ճանաչել`
1) Հայաստանի Հանրապետության հարկային պետական տեսչության 1993 թվականի օգոստոսի 17-ի «Հրահանգ ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» N 02080/3-3 հրամանը,
2) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1996 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների համար հաստատագրված վճարումների հաշվարկման և բյուջե վճարման կարգի մասին հրահանգը հաստատելու մասին» N 631 հրամանը,
3) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1997 թվականի հուլիսի 11-ի «Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար շահութահարկի (եկամտահարկի) և ավելացված արժեքի հարկի հաստատագրված վճարումների հաշվարկման և վճարման կարգի որոշ կետերի վերաբերյալ հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N 597 հրամանը,
4) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1997 թվականի հուլիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մինչև 30 քառակուսի մետր մակերես ունեցող խանութների, կրպակների (տաղավարների) միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության համար շահութահարկի (եկամտահարկի) և ավելացված արժեքի հարկի հաստատագրված վճարումների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման կարգի որոշ կետերի վերաբերյալ հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N 598 հրամանը,
5) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1997 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առևտրի կազմակերպման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպող ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռներեցների) և իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների համար շահութահարկի (եկամտահարկի) և ավելացված արժեքի հարկի հաստատագրված վճարումների հաշվարկման ու վճարման կարգի վերաբերյալ հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N 1030 հրամանը,
6) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1997 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Ավտոտրանսպորտային գործունեության համար շահութահարկի (եկամտահարկի) և ավելացված արժեքի հարկի հաստատագրված վճարների հաշվարկման և Հայաստանի պետական բյուջե վճարման կարգի վերաբերյալ հրահանգը հաստատելու մասին» N 1117 հրամանը,
7) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառման համար թույլատրվող հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություններով զբաղվելու լիցենզավորման» կարգը հաստատելու մասին» N 01/59 հրամանը,
8) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1999 թվականի փետրվարի 11-ի «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման որոշ հարցերի վերաբերյալ» հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N 01/9 հրամանը,
9) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1999 թվականի մարտի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարի հաշվարկի ձևի հաստատման մասին» N 01/16 հրամանը,
10) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1999 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառման համար թույլատրվող հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման առանձին հարցերի մասին հրահանգը հաստատելու մասին» N 01/21 հրամանը,
11) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1999 թվականի հուլիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մայիսի 15-ի Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներդրման մի շարք միջոցառումների մասին» N 298 որոշման որոշ դրույթների վերաբերյալ հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N 01/7 հրամանը,
12) Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության 2001 թվականի ապրիլի 11-ի «Ավելացված արժեքի հարկ կամ պարզեցված հարկ վճարող համարվելու կարգի մասին» հրահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N 02/395 հրամանը,
13) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2005 թվականի հունիսի 21-ի «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարի հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N 1-05/06-Ն հրամանը:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Ներբեռնել հրամանը
Մեկնաբանություններ
sky-triangel yellow-triangel