Պրոֆիկոնի բլոգը

Այն, ինչ մենք գիտենք՝ սահմանափակ է, իսկ այն, ինչ մենք չգիտենք, անվերջանալի է։
«ՀՀ Հարկային օրենսդրություն» դասընթաց մասնագետների համար
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 25-11-2016: Ընթերցված է՝ 2385 անգամ

Պրոֆիկոն ընկերությունը կազմակերպում է խորացված դասընթաց գործող հաշվապահների համար՝ «ՀՀ Հարկային օրենսդրություն» թեմայով:

Փոփոխություն «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 18-11-2016: Ընթերցված է՝ 949 անգամ

2016 թվականի նոյեմբերի 5-ից ուժի մեջ է մտել «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին 28.09.2016թ. ՀՕ-146-Ն օրենքը:

ՀՀ Կառավարության 26.05.2016թ. թիվ 531-Ն որոշումը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 25-06-2016: Ընթերցված է՝ 1292 անգամ

Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող օտարերկրացի մասնակցի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը՝ նախքան նրա կենսաթոշակային տարիքը մարվելու դեպքում առաջացած միջոցները, հօգուտ մասնակցի` օտարերկրյա պետությունում նրա անդամակցած կուտակային կենսաթոշակային համակարգին փոխանցելու կարգը և պայմանները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի N 824-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

sky-triangel yellow-triangel