Պրոֆիկոնի բլոգը

Այն, ինչ մենք գիտենք՝ սահմանափակ է, իսկ այն, ինչ մենք չգիտենք, անվերջանալի է։

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունվել է «Հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենքը, որը ուժի մեջ է 2017 թվականի հունվարի մեկից:

Փոփոխություն ԱԱՀ վերադարձման կարգում
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 25-02-2017: Ընթերցված է՝ 1063 անգամ

2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության N1347-Ն որոշումը, որը ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի հունվարի մեկից:

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 21-02-2017: Ընթերցված է՝ 903 անգամ

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունվեց հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին ՀՀ օրենքը, որը ուժի մեջ է մտել 31.12.2016թ.:

sky-triangel yellow-triangel