Պրոֆիկոնի բլոգը

Այն, ինչ մենք գիտենք՝ սահմանափակ է, իսկ այն, ինչ մենք չգիտենք, անվերջանալի է։
Եռօրյա սեմինար դասընթաց շահութահարկի մասին
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 13-03-2016: Ընթերցված է՝ 1790 անգամ

Պրոֆիկոն Ընկերությունը մարտի 21-ից 23-ը կազմակերպում է եռօրյա մասնագիտական սեմինար դասընթաց՝Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքը և նրա պրակտիկ կիրառումը թեմայով:

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.01.2016թ. թիվ 2-Ն հրամանը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 04-03-2016: Ընթերցված է՝ 2936 անգամ

Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին

ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 08.01.2016թ. թիվ 3-Ն հրամանը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 26-02-2016: Ընթերցված է՝ 1725 անգամ

Հանրային հատվածի կազմակերպություններում նոր հիմնական միջոցների և սկզբնական արժեքով հաշվառվող կենսաբանական ակտիվների մաշվածության հաշվարկման նորմատիվային օգտակար ծառայության ժամկետները սահմանելու մասին:

sky-triangel yellow-triangel