ՄԵր մասին

Հակիրճ պատմությունը

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2006թ. փետրվարի 14-ին: Առաջին տարիներին Ընկերությունը մատուցել է հաշվապահական հաշվառման վարման ծառայություններ, հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն, տնտեսական խորհրդատվություն, գործարար ծրագրերի մշակում և տնտեսական ոլորտի այլ ծառայություններ: Ապահովելով կատարած աշխատանքների բարձր որակ և առաջնորդվելով ընտրված վարքագծի կանոններով և քաղաքականությամբ Ընկերությունը աշխատանքի ընթացքում ձեռք է բերել բազմաթիվ գործընկերներ և այդ ոլորտում բարձր վարկանիշ:

Անցած ուղին

Ձեռքբերումներ
view
Լիցենզիաներ

2009 թվականին ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից ընկերությունը ստացել է աուդիտորական գործունեության իրականացման լիցենզիա և ծավալել աուդիտորական գործունեություն մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններում։ Ձեռք բերելով մեծ հեղինակություն և բարձր վարկանիշ աուդիտորական շուկայում ընկերությունը հետաքրքրություն է ցուցաբերել գնահատման ոլորտում և 2010 թվականին ՀՀ ԿԱ ԱԳ ԿՊԿ-ի կողմից ստացել անշարժ գույքի գնահատման գործունեության լիցենզիա։

view
Կրթություն

2011 թվականից, վեր հանելով շուկայում առկա խնդիրները, ընկերությունը ստանձնել է հարկային և հաշվապահական օրենսդրության փոփոխությունների իրազեկման պարտականությունը։ Համագործակցել է մի շարք առաջատար խոշոր կազմակերպությունների հետ՝ մատուցելով կորպորատիվ ծառայություններ, ինչպես նաև դասավանդել է մի շարք կառույցներում, ինչպիսիք են բանկեր, ուսումնական և որակավորման հաստատություններ, հաշվապահական և աուդիտորական կազմակերպություններ և այլ արտադրական ընկերություններ

sky-triangel yellow-triangel
sky-triangel yellow-triangel