«Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ» դասընթաց մասնագետների համար
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 22-11-2016: Ընթերցված է՝ 3337 անգամ

Մասնագետների համար նախատեսված այս դասընթացը հնարավորություն է ընձեռում տիրապետել Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներին և նրա պրակտիկ կիրառմանը ընկերություններում:

Դասընթացի ընթացքում դուք կսովորեք՝
 1. Հաշվապահական հաշվառման (ներածություն)
 2. Ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
 3. Հաշվետարությունը հաշվապահական հաշվառման մեջ
 4. Պաշարների հաշվառում
 5. Հաշվեգրման սկզբունք
 6. Դեբտորական պարտքեր և հավաքագրելիություն
 7. Հիմնական միջոցներ և մաշվածություն
 8. Ֆին.վիճակի և ֆին. արդյունքների մասին հաշվետվությունների պատրաստում
 9. Մատյաններ և հսկիչ հաշիվներ
 10. Հսկիչ հաշիվների համապատասխանեցում
 11. Բանկային հաշիվների մնացորդների համապատասխանեցում
 12. Մատյանային գրանցումներ և օժանդակ հաշիվ
 13. Հաշվապահական հաշվառման կանոններ և քաղաքականություն
 14. Ոչ նյութական ակտիվներ, ամորտիզացիա, գուդվիլ և ծախսումներ
 15. Պայմանական պարտավորություններ, պայմանական ակտիվներ
 16. Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր
 17. Սահմանափակ և ոչ ամբողջական գրանցումներ
 18. Հաշվապահական հաշվառումը ընկերակցություններում
 19. Հաշվապահական հաշվառումը ընկերություններում
 20. Բաժնետոմսերի թողարկում
 21. Ֆին.վիճակի մասին հաշվետվությունների համախմբման հիմունքներ
 22. Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն (անուղղակի մեթոդ)
 23. Գործակիցներ և մեկնաբանություններ:
Դասընթացը ավարտելուց հետո դուք կկարողանաք`
 1. Կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ և մեկնաբանել դրանք, այդ թվում գործակիցների միջոցով
 2. Վարել հաշվապահական հաշվառումը այնպես, որ կարողանաք ստանալ ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվություններ
 3. Ինքնուրույն կազմել ընկերությունների դրամական հոսքերի հաշվետվությունը անուղղակի մեթոդով
 4. Վերականգնել ընկերությունների հաշվապահական հաշվառումը, ոչ ամբողջական կամ սահմանափակ գրանցումների դեպքում
 5. Վարել ընկերությունների դեբիտորների հավաքագրելիության հետ կապված առանձնահատուկ դեպքերը և ստեղծել պահուստներ:

Դասընթացի ընդհանուր ժամաքանակը՝ 60 ժամ, տևողությունը՝ 3 ամիս:Դասընթացները անց են կացվում Կոմիտաս 3 հասցեում, շաբաթական 2 անգամ, 3 ժամով: Խմբում ուսանողների առավելագույն թվաքանակը՝ 14 ուսանող:
Դասընթացի ավարտից հետո՝
 
 1. Անց են կացվում քննություններ
 2. Տրվում է մասնակցության հավաստագիր
 3. Ըստ ցանկության, արդյունքների հիման վրա լավագույններին հնարավորություն է ընձեռնվում գիտելիքները խորացնելու պրակտիկ հաշվապահության մեջ:
Դասընթացավարը փորձառու մասնագետ, «Պրոֆիկոն» ընկերության համահիմնադիր Վրեժ Մխիթարյանն է:
Դասընթացի արժեքը՝100.000 ՀՀ ԴՐԱՄ, վճարումը՝փուլերով:
Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք՝
  Գրանցվելու համար սեղմեք այստեղ:
Մեկնաբանություններ
sky-triangel yellow-triangel