Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 29-06-2019: Ընթերցված է՝ 73 անգամ

Համաձայն Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակայնությունը, Պրոֆիկոն ընկերությունը հարապարակում է գործընկեր հաճախորդների ֆինանսական հաշվետվությունները:

Վերոնշյալ հոդվածի 1.1 կետով սահմանվում է, որ խոշոր կազմակերպությունները պարտավոր են հրապարակել իրենց տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
Խոշոր ընկերություն է համարվում այն կազմակերպությունը, որը բավարարում է հետևյալ ցուցանիշներից առնվազն մեկին`
ա) հաշվետու տարվա (որի համար պետք է կազմվեն ֆինանսական հաշվետվությունները) գործունեությունից հասույթը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը.
բ) հաշվետու տարվա (որի համար պետք է կազմվեն ֆինանսական հաշվետվությունները) վերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը:
Համաձայն վերոնշյալի, Պրոֆիկոն ընկերությունը հրապարակում է խոշոր հաճախորդ գործընկերների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները։
Ընկերությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ստորև.
Ալ Համռա Ռիել Իսթեյթ ՍՊԸ
Բաջո 17 ՍՊԸ
Ռուժ Բուտե ՍՊԸ
Էս Թի Սերվիս ՍՊԸ
Քարարտ ՓԲԸ
Մեկնաբանություններ
sky-triangel yellow-triangel

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/proficon.am/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 263

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /var/lib/php/sessions)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: