Պրոֆիկոն
news-pics
Օրենսդրական աջակցություն

Ընկերությունն առաջարկում է կազմակերպություններին ու անհատ ձեռնարկատերերին կորպորատիվ ծառայությունների փաթեթներ, որը իր մեջ ներառում է օրենսդրական աջակցություն գործունեությունը սկսելու, վերսկսելու, այլ գործունեության ճյուղեր բացելու, ընկերությունների գործունեության դադարեցման կամ լուծարման գործընթացներ:
Ընկերությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի բացում և գրանցում պետական ռեգիստրում, հարկային և այլ պետական մարմիններում:
Կանոնադրության կազմում պարզ ընթացակարգով կամ Ձեր ցանկությամբ հավելյալ բաժինների, հոդվածների, կետերի ավելացմամբ:
Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության հետ կապված վստահագրերի, լիցենզիաների և այլ պարտադիր փաստաթղթերի ձևակերպման հետ կապված օրենսդրական աջակցություն:
Կազմակերպությունների լուծարման հետ կապված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման աջակցություն: Լուծարային ստուգման հետ կապված օրենսդրական աջակցություն:
Սկսնակ և գործող կամակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության հետ կապված ցանկացած տիպի օրենսդրական աջակցություն:

Կապ
yellow-triangel sky-triangel