Պրոֆիկոնի բլոգը

Այն, ինչ մենք գիտենք՝ սահմանափակ է, իսկ այն, ինչ մենք չգիտենք, անվերջանալի է։
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 01.02.2017թ. թիվ 22-Ն հրամանը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 01-03-2017: Ընթերցված է՝ 1615 անգամ

2017 թվականի փետրվարի 25-ից ուժի մեջ է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի «Հարկերից ազատման արտոնագիր ստանալու և հարկային արտոնությունից օգտվելու վերաբերյալ դիմումի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» հրամանը:

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 25-02-2017: Ընթերցված է՝ 1416 անգամ

2017 թվականի հունվարի մեկից ուժի մեջ է մտել նոր օրենք, ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին:

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունվել է «Հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենքը, որը ուժի մեջ է 2017 թվականի հունվարի մեկից:

sky-triangel yellow-triangel