Պրոֆիկոնի բլոգը

Այն, ինչ մենք գիտենք՝ սահմանափակ է, իսկ այն, ինչ մենք չգիտենք, անվերջանալի է։
փոփոխություն շրջանառության հարկի հաշվարկի ձեվում
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 02-05-2016: Ընթերցված է՝ 2018 անգամ

01.07.2016 թվականից ուժի մեջ է մտնում ՀՀ ՖՆ թիվ 128-Ն հրամանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի հունվարի 23-ի N 25-ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին:

Այսօրվանից ուժի մեջ է ակցիզային հարկի նոր դրույքաչափերը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 01-05-2016: Ընթերցված է՝ 1332 անգամ

2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ՀՕ-116-Ն «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքով փոփոխվեց ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2016 թվականի մայիսի 1-ից:

Այսօրվանից ուժի մեջ է ՀԴՄ կիրառման նոր կարգերը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 01-05-2016: Ընթերցված է՝ 1357 անգամ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ապրիլի 28-ի նիստում, հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 846-ն և N 968-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերը:

sky-triangel yellow-triangel