Պրոֆիկոնի բլոգը

Այն, ինչ մենք գիտենք՝ սահմանափակ է, իսկ այն, ինչ մենք չգիտենք, անվերջանալի է։
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 30.10.2015թ. թիվ 740-Ն հրամանը
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 21-02-2016: Ընթերցված է՝ 871 անգամ

Հրաման հարկային մարմնի և մասնակիցների ռեեստր վարողի միջև տեղեկատվության փոխանակման ընթացքում առաջացած սխալների շտկման գործընթացի տեխնիկածրագրային և ընթացակարգային հարցերը կարգավորելու կարգը հաստատելու մասին:

sky-triangel yellow-triangel